Děti, pro které hledáme pěstouny

Děti, pro které hledáme pěstouny - JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT?

Zde se můžete více dozvědět o dětech, pro které se nám dlouhodobě nedaří najít náhradní rodinu.

Údaje o dětech jsou anonymizované. Telefonicky není možné sdělovat více údajů o dětech, to je možné až při předem domluveném osobním jednání na krajském úřadu.

JSEM ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI, ale nemám podanou žádost u krajského úřadu

Nejste evidováni u krajského úřadu jako žadatelé o náhradní rodinnou péči?

Zájemce o pěstounskou péči, osvojení i pěstounskou péči na přechodnou dobu rádi přivítáme na Dni otevřených dveří, který se koná každé první pondělí v měsíci od 16 do 19 hodin na adrese Generála Svobody 1986/10, České Budějovice.

Bližší informace o tom, jak se stát pěstounem, můžete získat také v místě Vašeho bydliště na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo u některé z neziskových organizací, které doprovází pěstounské rodiny.

JSEM ŽADATEL EVIDOVANÝ U KRAJSKÉHO ÚŘADU

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze těm, kteří jsou zařazení v evidenci žadatelů u některého z krajských úřadů v České republice.

 

Jak správně postupovat, máte-li vážný zájem o konkrétní dítě?

  1. Kontaktujte pracovnici Krajského úřadu Jihočeského kraje paní Mgr. Jaroslavu Kimmerovou na tel. čísle 386 720 643 nebo prostřednictvím mailu: kimmerova@kraj-jihocesky.cz Pracovnici sdělíte své osobní údaje.

 

  1. Pracovníci náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje budou následně kontaktovat Váš krajský úřad. Ve spolupráci s Vaším krajským úřadem bude vyhodnoceno, zda Váš záměr, tolerance a aktuální situace jsou pro konkrétní dítě vhodné.

 

  1. Po vzájemné výměně dokumentací a vzájemné úzké spolupráci mezi oběma krajskými úřady rozhodne Krajský úřad Jihočeského kraje o tom, zda jste pro dítě právě Vy tou správnou rodinou.

O zprostředkování náhradní rodinné péče níže uvedených jihočeských dětí rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem,  u kterého jsou žadatelé zařazeni.


Míša,nar.v srpnu 2017,Páťa,nar. v srpnu 2018 a Sebík,nar. v červnu 2021

Tři šikovní sourozenci kluci míšeného etnika hledají náhradní milující rodinu. Chlapci, nar. 2017, 2018 a 2021 jsou fajn parťáci, rádi si spolu i s ostatními dětmi hrají. Sourozenci byli společně umístěni do ZDVOP poté, kdy matka rodinu opakovaně opustila a otec se o děti nedokázal postarat. Rodiče dětí jsou rozvedeni. Matka s dětmi předtím bydlela krátkou dobu u tety, poté žili v azylovém domě.

Saša, narozený v březnu 2009

Pro Sašu hledáme tolerantní pěstouny, kteří by mu uměli dát láskyplný domov a zároveň pevné výchovné mantinely. Za svůj život již zažil spoustu špatných věcí, je citově deprivovaný, toto se projevuje i v jeho chování. Je zdravý.

Stáník, narozený v srpnu 2022

Hledáme šikovnou rodinu pro Stáníka, který se na svět vyklubal velmi předčasně. Jeho zdravotní stav je po všech stránkách rizikový, biologická rodina péči o něj nezvládne. Je umístěný v zařízení, kde se personál snaží jeho zdravotní potíže zvládat. Hledáme pro něj tolerantní pěstounskou rodinu, která by se nebála pečovat o dítě se složitějším zdravotním stavem. Stáníkův vývoj jde nicméně stále kupředu a věříme, že se pro něj najde otevřená náruč pěstounů a bude moci vyrůstat v náhradní rodině. 

Sourozenci Libor, nar. v červnu 2021 a Alan, nar. v červenci 2022

Libor a  Alan jsou děti minoritního etnika, nyní jsou v péči pěstounů na přechodnou dobu. Chlapci byli z rodiny odebráni z důvodu závažné podvýživy a dalšího zanedbání zdravotního stavu. Liborek je šikovný chlapeček, který všemu rozumí, ale nechce se mu moc mluvit.

Tadeášek, narozený v červnu 2020

Tadeášek je milý chlapeček částečně minoritního etnika. Byl odebrán i se svým bráškou z rodiny kvůli strádání a zanedbání péče. O staršího brášku projevila zájem babička a bude jí brzy svěřen do péče. O mladšího Tadeáška širší rodina pečovat již nezvládne. Matka bojuje se závislostí na návykových látkách a babička dvě děti do péče přijmout nechce. Tadeášek je líbivý chlapeček, je ve vývoji opožděný, mentálně zaostává. Potřeboval by individuální péči, rodinu, která by ho rozvíjela. Hledáme pro něj milující náruč tolerantních pěstounů.

Vendulka, narozená v květnu 2020 a Nina, narozená v únoru 2022

Vendulka, nar. v květnu 2020 a Ninuška, nar. v únoru 2022 jsou dívky menšinového etnika, které byly do června loňského roku v péči matky. Jelikož se matka dopustila fyzického násilí na svých dcerách, byly dívky umístěny do pěstounské péče na přechodnou dobu. Matka o kontakt s dívkami projevuje zájem, ale tyto kontakty často ruší.

Patrik, narozený v březnu 2018 a Rozárka, narozená v srpnu 2019

Patrik a Rozárka jsou sourozenci ze čtyřčlenné sourozenecké skupiny. Páťa si s Rozárkou tvoří pěkný sourozenecký vztah, je však třeba na něm ještě pracovat. Rádi bychom je tedy umístili  v rámci jedné rodiny. Obě děti jsou velmi milého a líbivého vzhledu, mají světlé vlásky a tmavé oči, jsou majoritního etnika. Děti jsou nyní v přechodné pěstounské rodině a je v jejich zájmu do nejdříve zakotvit ve stabilním rodinném prostředí. Obě děti jsou bez zdravotních problémů.

Jáchym, narozený v červenci 2015

Hledáme náhradní rodinu pro Jáchyma, chlapečka většinového etnika, jehož zdravotní stav je komplikovaný. Trpí vysokofrekvenčním autismem s výraznými projevy agresivity.

Martin, nar. srpen 2014, Lada, nar. prosinec 2016 a Prokop, nar. duben 2018

Děti jsou zdravé a šikovné, jejich psychomotorický vývoj je v normě, potřebují logopedickou péči. Jsou majoritního etnika. Matka dětí nebyla dlouhodobě schopna zajistit péči o děti, má minimální pracovní a hygienické návyky, selhává v rodičovských kompetencích. I dvě další její starší děti jsou umístěné v DD.

Kamil, nar. duben 2013

Kamil je chlapec majoritního etnika, menšího vzrůstu a plnější postavy. Od září roku 2021 do jara 2022 byl v péči přechodných pěstounů. Nyní je umístěný v dětském domově.

Gustav, narozený v srpnu 2013

Gustav je zdravý chlapec. Od svého narození byl jen krátce u matky, pak pobýval v péči příbuzných a v ústavních zařízeních. Nyní žije v dětském domově, kde také chodí do praktické školy. Nikdo z rodiny ho nenavštěvuje.

Sourozenci Míša, narozená v červenci 2013; dvojčata Liduška a Lenička, narozené v říjnu 2014; Milan, narozený v září 2017; Mirek narozený v dubnu 2008

Rodiče se dlouhodobě o děti nedokázali dobře postarat. Matka i otec zanedbávali lékařskou péči, kterou děti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují trvale. Děti neměly dostatek kvalitní stravy, růstově i váhově neprospívaly; žily ve výrazně nevyhovujících hygienických podmínkách.

Kája, narozený v září 2018

Kája se narodil s vážnou zdravotní zátěží. Dlouhodobě neprospíval, měl problémy s přijímáním stravy, nepřibýval na váze. Nyní se jeho zdravotní stav již lepší.