Děti, pro které hledáme pěstouny

Děti, pro které hledáme pěstouny - JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT?

Zde se můžete více dozvědět o dětech, pro které se nám dlouhodobě nedaří najít náhradní rodinu.

Údaje o dětech jsou anonymizované. Telefonicky není možné sdělovat více údajů o dětech, to je možné až při předem domluveném osobním jednání na krajském úřadu.

JSEM ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI, ale nemám podanou žádost u krajského úřadu

Nejste evidováni u krajského úřadu jako žadatelé o náhradní rodinnou péči?

Zájemce o pěstounskou péči, osvojení i pěstounskou péči na přechodnou dobu rádi přivítáme na Dni otevřených dveří, který se koná každé první pondělí v měsíci od 16 do 19 hodin na adrese Generála Svobody 1986/10, České Budějovice.

Bližší informace o tom, jak se stát pěstounem, můžete získat také v místě Vašeho bydliště na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo u některé z neziskových organizací, které doprovází pěstounské rodiny.

JSEM ŽADATEL EVIDOVANÝ U KRAJSKÉHO ÚŘADU

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze těm, kteří jsou zařazení v evidenci žadatelů u některého z krajských úřadů v České republice.

 

Jak správně postupovat, máte-li vážný zájem o konkrétní dítě?

  1. Kontaktujte pracovnici Krajského úřadu Jihočeského kraje paní Mgr. Jaroslavu Kimmerovou na tel. čísle 386 720 643 nebo prostřednictvím mailu: kimmerova@kraj-jihocesky.cz Pracovnici sdělíte své osobní údaje.

 

  1. Pracovníci náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje budou následně kontaktovat Váš krajský úřad. Ve spolupráci s Vaším krajským úřadem bude vyhodnoceno, zda Váš záměr, tolerance a aktuální situace jsou pro konkrétní dítě vhodné.

 

  1. Po vzájemné výměně dokumentací a vzájemné úzké spolupráci mezi oběma krajskými úřady rozhodne Krajský úřad Jihočeského kraje o tom, zda jste pro dítě právě Vy tou správnou rodinou.

O zprostředkování náhradní rodinné péče níže uvedených jihočeských dětí rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem,  u kterého jsou žadatelé zařazeni.


Patrik, nar. březen 2018 a Rozárka, nar. srpen 2019

Patrik a Rozárka jsou sourozenci ze čtyřčlenné sourozenecké skupiny. Páťa si s Rozárkou tvoří pěkný sourozenecký vztah, je však třeba na něm ještě pracovat. Rádi bychom je tedy umístili  v rámci jedné rodiny. Obě děti jsou velmi milého a líbivého vzhledu, mají světlé vlásky a tmavé oči, jsou majoritního etnika. Děti jsou nyní v přechodné pěstounské rodině a je v jejich zájmu do nejdříve zakotvit ve stabilním rodinném prostředí. Obě děti jsou bez zdravotních problémů.

Jáchym, narozený v červenci 2015

Hledáme náhradní rodinu pro Jáchyma, chlapečka většinového etnika, jehož zdravotní stav je komplikovaný. Trpí vysokofrekvenčním autismem s výraznými projevy agresivity. 

Maxmilián, narozený v dubnu 2019

Maxík je zdravý chlapeček většinového etnika. Jeho rodiče spolu nežijí. Matka péči o Maxíka hodně zanedbávala, což je na jeho vývoji znát, potřebuje vše dohnat. Matka dlouhodobě v péči mateřsky selhávala, popíjela alkohol. Pokoušela se několikrát ze závislosti léčit, ale neúspěšně.

Sebastian, narozený v říjnu 2020

Pro chlapečka poloromského etnika narozeného v říjnu 2020 hledáme dlouhodobé tolerantní pěstouny. Sebastian je od května loňského roku v péči přechodné pěstounky, kam byl umístěn z toho důvodu, že maminka chlapečka neměla výchovné kompetence, finanční prostředky ani vhodné bytové podmínky.

Martin, nar. srpen 2014, Lada, nar. prosinec 2016 a Prokop, nar. duben 2018

Děti jsou zdravé a šikovné, jejich psychomotorický vývoj je v normě, potřebují logopedickou péči. Jsou majoritního etnika. Matka dětí nebyla dlouhodobě schopna zajistit péči o děti, má minimální pracovní a hygienické návyky, selhává v rodičovských kompetencích. I dvě další její starší děti jsou umístěné v DD.

Marika, nar. leden 2017 a Eda, nar. září 2018

Holčičky jsou majoritního etnika, jsou umístěné v ústavním zařízení. Starší holčička Marika je lehce mentálně opožděna, zejména v řeči, vyjadřuje se hlavně neverbálně. Hezky si se sestřičkou hraje a umí být i samostatná a nezávislá na mladší sestře. Nevydrží dlouho u jedné činnosti.

Kamil, nar. duben 2013

Kamil je chlapec majoritního etnika, menšího vzrůstu a plnější postavy. Od září roku 2021 do jara 2022 byl v péči přechodných pěstounů. Nyní je umístěný v dětském domově. Rodiče Kamila jsou rozvedeni, otec z důvodu tělesného postižení sám péči o Kamila nezvládá, ale chce s ním být v kontaktu, chlapec je za to rád.

Gustav, narozený v srpnu 2013

Gustav je zdravý chlapec. Od svého narození byl jen krátce u matky, pak pobýval v péči příbuzných a v ústavních zařízeních. Nyní žije v dětském domově, kde také chodí do praktické školy. Nikdo z rodiny ho nenavštěvuje.

Sourozenci Míša, narozená v červenci 2013; dvojčata Liduška a Lenička, narozené v říjnu 2014; Milan, narozený v září 2017; Mirek narozený v dubnu 2008

Rodiče se dlouhodobě o děti nedokázali dobře postarat. Matka i otec zanedbávali lékařskou péči, kterou děti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují trvale. Děti neměly dostatek kvalitní stravy, růstově i váhově neprospívaly; žily ve výrazně nevyhovujících hygienických podmínkách.

Kája, narozený v září 2018

Kája se narodil s vážnou zdravotní zátěží. Dlouhodobě neprospíval, měl problémy s přijímáním stravy, nepřibýval na váze. Nyní se jeho zdravotní stav již lepší.

Vanda, narozená v únoru 2013

Vanda je umístěná od svých 4 let v zařízení, matka se o ni nedokázala dobře postarat. Nyní matka Vandu navštěvuje pravidelně téměř každý týden, ale celou péči o dívenku nedokáže zvládnout. Dívka má zdravotní postižení a navštěvuje speciální mateřskou školku.

Dominik, narozený v červenci 2011

Dominik žije od narození v ústavní péči, oba jeho rodiče jsou drogově závislí. Chlapec je vedený v péči psychiatra pro autismus, potřebuje také pravidelnou logopedickou péči.

Jenda, narozený v říjnu 2009

Po rozvodu rodičů byl chlapec v péči matky, kde ale dlouhodobě strádal. Matka se často stěhovala a často také měnila partnery. Pro drobné krádeže a pro nezvladatelnost předala matka Jendu do léčebny. Nyní je chlapec v péči psychiatra, psychologa a logopeda. Návrat do jeho rodiny se dnes nejeví jako možný.

Jirka, narozený v lednu 2008

Jirka žil od svých 7 let u pěstounů na přechodnou dobu, po roce byl pak přemístěný do dětského domova. Je žákem základní školy, učí se průměrně. Jeho matka s ním udržuje jen občasný kontakt. Jirka mívá občas výkyvy nálad, je v péči psychiatra pro opakované výchovné problémy a z důvodu ADHD.

Daneček, narozený v lednu 2011

Daneček se narodil s kombinovanými vadami s výrazným mentálním postižením a postižením sluchu. Dnes navštěvuje 1x v týdnu speciální základní školu. Daneček potřebuje dohled a dopomoc ve všech úkonech. Používá alternativní způsoby komunikace, vnímá a vítá kontakt s dětmi i dospělými.