Děti, pro které hledáme pěstouny

Děti, pro které hledáme pěstouny - JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT?

Zde se můžete více dozvědět o dětech, pro které se nám dlouhodobě nedaří najít náhradní rodinu.

Údaje o dětech jsou anonymizované. Telefonicky není možné sdělovat více údajů o dětech, to je možné až při předem domluveném osobním jednání na krajském úřadu.

JSEM ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI, ale nemám podanou žádost u krajského úřadu

Nejste evidováni u krajského úřadu jako žadatelé o náhradní rodinnou péči?

Zájemce o pěstounskou péči, osvojení i pěstounskou péči na přechodnou dobu rádi přivítáme na Dni otevřených dveří, který se koná každé první pondělí v měsíci od 16 do 19 hodin na adrese Generála Svobody 1986/10, České Budějovice.

Bližší informace o tom, jak se stát pěstounem, můžete získat také v místě Vašeho bydliště na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo u některé z neziskových organizací, které doprovází pěstounské rodiny.

JSEM ŽADATEL EVIDOVANÝ U KRAJSKÉHO ÚŘADU

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze těm, kteří jsou zařazení v evidenci žadatelů u některého z krajských úřadů v České republice.

 

Jak správně postupovat, máte-li vážný zájem o konkrétní dítě?

  1. Kontaktujte pracovnici Krajského úřadu Jihočeského kraje paní Mgr. Jaroslavu Kimmerovou na tel. čísle 386 720 643 nebo prostřednictvím mailu: kimmerova@kraj-jihocesky.cz Pracovnici sdělíte své osobní údaje.

 

  1. Pracovníci náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje budou následně kontaktovat Váš krajský úřad. Ve spolupráci s Vaším krajským úřadem bude vyhodnoceno, zda Váš záměr, tolerance a aktuální situace jsou pro konkrétní dítě vhodné.

 

  1. Po vzájemné výměně dokumentací a vzájemné úzké spolupráci mezi oběma krajskými úřady rozhodne Krajský úřad Jihočeského kraje o tom, zda jste pro dítě právě Vy tou správnou rodinou.

O zprostředkování náhradní rodinné péče níže uvedených jihočeských dětí rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem,  u kterého jsou žadatelé zařazeni.


Daniela, nar. listopad 2021

Danielka je holčička romského etnika, nar. 11/2021, pro kterou hledáme vhodnou pěstounskou rodinu. Danielka je od narození v péči přechodných pěstounů, jelikož matka Daniely je dlouhodobou uživatelkou návykových látek a nemá ani vhodné podmínky pro péči o miminko. Danielka se v péči přechodných pěstounů vyvíjí velmi dobře, je to zdravá, šikovná, usměvavá a klidná holčička.

Tamarka, nar. srpen 2020

Tamarka je holčička majoritního etnika, pro kterou hledáme tolerantní pěstouny. Tamarka se narodila předčasně, zpočátku se zdál její vývoj v pořádku, následně bylo zjištěno rozsáhlé postižení levé mozkové hemisféry.

Marika, nar. leden 2017 a Eda, nar. září 2018

Děti jsou majoritního etnika, jsou umístěné v ústavním zařízení. Starší holčička Marika je lehce mentálně opožděna, zejména v řeči, vyjadřuje se hlavně neverbálně. Hezky si se sestřičkou hraje a umí být i samostatná a nezávislá na mladší sestře. Nevydrží dlouho u jedné činnosti.

Dvojčata, Jan a Ota, nar. v srpnu 2014

Chlapci jsou většinového etnika. Rodiče ani širší rodina chlapcům nedokázali zajistit laskavé a bezpečné zázemí domova. Matka děti nechávala často v péči pochybných příbuzných a známých, děti měly mnoho neomluvených hodin ve škole a byly zanedbané.

Kamil, nar. duben 2013

Kamil je chlapec majoritního etnika, menšího vzrůstu a plnější postavy. Od září roku 2021 do jara 2022 byl v péči přechodných pěstounů. Nyní je umístěný v dětském domově. Rodiče Kamila jsou rozvedeni, otec z důvodu tělesného postižení sám péči o Kamila nezvládá a matka o Kamila odmítá pečovat.

Milan, narozený v červenci 2005

Milan žil v zařízení spolu se svými dvěma sourozenci. Jejich rodiče ani nikdo z širší rodiny doposud nedokázali dětem zajistit bezpečný a vlídný domov. Od roku 2014 byly všechny tři děti v pěstounské péči „tety“, která původně v tomto zařízení pracovala. Náhlé úmrtí pěstounky ale přerušilo stabilní a pozitivní prostředí, které děti v její rodině našly.

Gustav, narozený v srpnu 2013

Gustav je zdravý chlapec. Od svého narození byl jen krátce u matky, pak pobýval v péči příbuzných a v ústavních zařízeních. Nyní žije v dětském domově, kde také chodí do praktické školy. Nikdo z rodiny ho nenavštěvuje.

Sourozenci Míša, narozená v červenci 2013; dvojčata Liduška a Lenička, narozené v říjnu 2014; Milan, narozený v září 2017; Mirek narozený v dubnu 2008

Rodiče se dlouhodobě o děti nedokázali dobře postarat. Matka i otec zanedbávali lékařskou péči, kterou děti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují trvale. Děti neměly dostatek kvalitní stravy, růstově i váhově neprospívaly; žily ve výrazně nevyhovujících hygienických podmínkách.

Kája, narozený v září 2018

Kája se narodil s vážnou zdravotní zátěží. Dlouhodobě neprospíval, měl problémy s přijímáním stravy, nepřibýval na váze. Nyní se jeho zdravotní stav již lepší.

Sourozenci Věrka, narozená v červnu 2015 a Tomáš, narozený v lednu 2014

Sourozenci žili s rodiči, ale vzhledem k vážným nedostatkům v péči rodičů byly obě děti na začátku roku 2019 umístěné do zařízení. Rodiče projevili snahu o jejich návrat, ten ale trval jen 2 měsíce, děti jsou opět v dětském domově. Rodiče i babičky děti v zařízení navštěvují. Občas u nich děti pobývají např. na prázdniny.

Vanda, narozená v únoru 2013

Vanda je umístěná od svých 4 let v zařízení, matka se o ni nedokázala dobře postarat. Nyní matka Vandu navštěvuje pravidelně téměř každý týden, ale celou péči o dívenku nedokáže zvládnout. Dívka má zdravotní postižení a navštěvuje speciální mateřskou školku.

Sourozenci Táňa, narozená v září 2011 a Marek, narozený v červnu 2015

Táňa a Marek žijí společně od léta 2018 v ústavním zařízení. Rodiče se dětem nevěnovali, ve větší míře pili alkohol, vznikali mezi nimi časté konflikty, děti byly často doma samotné. Netrpí žádným vážným onemocněním, jsou zdraví, ale oba potřebují podporu psychologa a oba jsou v intenzivní péči zubního lékaře.