Děti, pro které hledáme pěstouny

Děti pro které hledáme pěstouny - JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT?

Zde se můžete více dozvědět o dětech, pro které se nám dlouhodobě nedaří najít náhradní rodinu.

Údaje o dětech jsou anonymizované. Telefonicky není možné sdělovat více údajů o dětech, to je možné až při předem domluveném osobním jednání na krajském úřadu.

JSEM ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI, ale nemám podanou žádost u krajského úřadu

Nejste evidováni u krajského úřadu jako žadatelé o náhradní rodinnou péči?

Zájemce o pěstounskou péči, osvojení i pěstounskou péči na přechodnou dobu rádi přivítáme na Dni otevřených dveří, který se koná každé první pondělí v měsíci od 16 do 19 hodin na adrese Generála Svobody 1986/10, České Budějovice.

Bližší informace o tom, jak se stát pěstounem, můžete získat také v místě Vašeho bydliště na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo u některé z neziskových organizací, které doprovází pěstounské rodiny.

JSEM ŽADATEL EVIDOVANÝ U KRAJSKÉHO ÚŘADU

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze těm, kteří jsou zařazení v evidenci žadatelů u některého z krajských úřadů v České republice.

 

Jak správně postupovat, máte-li vážný zájem o konkrétní dítě?

  1. Kontaktujte pracovnici Krajského úřadu Jihočeského kraje paní Mgr. Jaroslavu Kimmerovou na tel. čísle 386 720 643 nebo prostřednictvím mailu: kimmerova@kraj-jihocesky.cz Pracovnici sdělíte své osobní údaje.

 

  1. Pracovníci náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje budou následně kontaktovat Váš krajský úřad. Ve spolupráci s Vaším krajským úřadem bude vyhodnoceno, zda Váš záměr, tolerance a aktuální situace jsou pro konkrétní dítě vhodné.

 

  1. Po vzájemné výměně dokumentací a vzájemné úzké spolupráci mezi oběma krajskými úřady rozhodne Krajský úřad Jihočeského kraje o tom, zda jste pro dítě právě Vy tou správnou rodinou.

O zprostředkování náhradní rodinné péče níže uvedených jihočeských dětí rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem,  u kterého jsou žadatelé zařazeni.


Robert, narozený v červenci 2008

Robert je chlapec romského etnika, který žije dlouhodobě v dětském domově. Chodí do speciální základní školy. Je v péči psychiatra pro poruchu pozornosti, nebývá nemocný. Má několik sourozenců, někteří jsou v náhradních rodinách. Není v kontaktu s rodiči.

Alešek, narozený v červenci 2009

Chlapec je většinového etnika, narodil se s Dawnovým syndromem. Rodina jeho postižení nepřijala a byl krátce po narození předán do ústavního zařízení. Alešek je malého vzrůstu, vyžaduje péči neurologa, psychiatra. Potřebuje logopedickou podporu na rozvoj řeči.

Karolínka, narozená v únoru 2008

Dívka je romského etnika s lehkou mentální retardací, vadou řeči a oční vadou. Rok strávila Karolínka u pěstounů na přechodnou dobu, nyní žije v dětském domově.

Milan, narozený v srpnu 2011

Milan je nyní 8letý chlapec poloromského etnika, který žije u pěstounů na přechodnou dobu. Od 6ti let pobýval se svojí sestrou v ústavním zařízení, poté v náhradní rodině. V minulosti prožil těžké období, kdy byl nepřiměřeně trestaný, měl i modřiny a podlitiny. Nyní chodí do 2. třídy základní školy.

František a Pavel, dvojčata narozená v září 2017

Chlapci se narodili předčasně, rodiče na jejich příchod nebyli dle svých slov dostatečně připraveni. Děti byly následně opakovaně umisťované do zařízení, kde je rodiče zpočátku občas navštěvovali, nyní jejich zájem opadá. Bráškové jsou většinového etnika, jsou zdraví.

Filípek, narozený v červenci 2018

Matka chlapečka v těhotenství pila ve větší míře alkohol, chlapec se narodil s mentálním postižením. Filípek je většinového etnika. Je u něj vysoké riziko vážných zdravotních následků, prodělal epileptický záchvat. Nyní je umístěný v ústavní péči, kde ho nikdo z rodiny nenavštěvuje.

Sourozenci Láďa, narozený v prosinci 2014 a Mirek, narozený v září 2018

Chlapci jsou poloromského etnika. Jejich rodiče jim nedokázali vytvořit bezpečný domov. Od ledna 2019 jsou oba v péči přechodných pěstounů. Zpočátku potřebovali rehabilitaci, byli sledovaní neurologem, psychologem. V pěstounské péči na přechodnou dobu dělají oba velké pokroky. Dnes už jen starší Láďa dochází pravidelně na logopedii a je vedený v péči psychologa.