Děti, pro které hledáme pěstouny

Děti, pro které hledáme pěstouny - JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT?

Zde se můžete více dozvědět o dětech, pro které se nám dlouhodobě nedaří najít náhradní rodinu.

Údaje o dětech jsou anonymizované. Telefonicky není možné sdělovat více údajů o dětech, to je možné až při předem domluveném osobním jednání na krajském úřadu.

JSEM ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI, ale nemám podanou žádost u krajského úřadu

Nejste evidováni u krajského úřadu jako žadatelé o náhradní rodinnou péči?

Zájemce o pěstounskou péči, osvojení i pěstounskou péči na přechodnou dobu rádi přivítáme na Dni otevřených dveří, který se koná každé první pondělí v měsíci od 16 do 19 hodin na adrese Generála Svobody 1986/10, České Budějovice.

Bližší informace o tom, jak se stát pěstounem, můžete získat také v místě Vašeho bydliště na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo u některé z neziskových organizací, které doprovází pěstounské rodiny.

JSEM ŽADATEL EVIDOVANÝ U KRAJSKÉHO ÚŘADU

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze těm, kteří jsou zařazení v evidenci žadatelů u některého z krajských úřadů v České republice.

 

Jak správně postupovat, máte-li vážný zájem o konkrétní dítě?

  1. Kontaktujte pracovnici Krajského úřadu Jihočeského kraje paní Mgr. Jaroslavu Kimmerovou na tel. čísle 386 720 643 nebo prostřednictvím mailu: kimmerova@kraj-jihocesky.cz Pracovnici sdělíte své osobní údaje.

 

  1. Pracovníci náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje budou následně kontaktovat Váš krajský úřad. Ve spolupráci s Vaším krajským úřadem bude vyhodnoceno, zda Váš záměr, tolerance a aktuální situace jsou pro konkrétní dítě vhodné.

 

  1. Po vzájemné výměně dokumentací a vzájemné úzké spolupráci mezi oběma krajskými úřady rozhodne Krajský úřad Jihočeského kraje o tom, zda jste pro dítě právě Vy tou správnou rodinou.

O zprostředkování náhradní rodinné péče níže uvedených jihočeských dětí rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem,  u kterého jsou žadatelé zařazeni.


Radek, narozený v červenci 2010

Radek žije od svého narození v ústavním zařízení. Je trvale léčený pro metabolickou poruchu, která vyžaduje dodržování dietního režimu.

Robert, narozený v červenci 2008

Robert žije dlouhodobě v dětském domově. Chodí do speciální základní školy. Je v péči psychiatra pro poruchu pozornosti, nebývá nemocný. Má několik sourozenců, někteří jsou v náhradních rodinách. Není v kontaktu s rodiči.

Alešek, narozený v červenci 2009

Chlapec se narodil s Dawnovým syndromem. Rodina jeho postižení nepřijala a byl krátce po narození předán do ústavního zařízení. Alešek je malého vzrůstu, vyžaduje péči neurologa, psychiatra. Potřebuje logopedickou podporu na rozvoj řeči.

Karolínka, narozená v únoru 2008

Dívka má lehkou mentální retardaci, vadu řeči a oční vadu. Rok strávila Karolínka u pěstounů na přechodnou dobu, nyní žije v dětském domově.

Filípek, narozený v červenci 2018

Matka chlapečka v těhotenství pila ve větší míře alkohol, chlapec se narodil s mentálním postižením. Je u něj vysoké riziko vážných zdravotních následků, prodělal epileptický záchvat. Nyní je umístěný v ústavní péči, kde ho nikdo z rodiny nenavštěvuje.