Lucka, narozená v lednu 2008

Lucka je dívka většinového etnika s mentálním postižením a ADHD. Dívka je v péči psychologa i psychiatra. Nyní Lucka navštěvuje 3. třídu speciální základní školy. Lucka je zdravá dívka většinového etnika, je spíše drobné postavy.

Matka Lucky žije dlouhodobě jako bezdomovkyně. Lucka má velkou potřebu poutat na sebe pozornost, mezi dětmi nebývá vždy oblíbená. Matka dívku nenavštěvuje, občas je Lenka v kontaktu se svojí babičkou. Lucka ráda jí, nejraději má sladké. Lucka žila také u přechodných pěstounů, zde udělal velké pokroky. Dívka potřebuje intenzivní péči, má specifické výukové i výchovné potřeby, je hodně aktivní a upovídaná. Velmi oblíbenou má hru na flétnu a ráda poslouchá písničky v rádiu, ráda skáče na trampolíně. Potřebuje hodně pozornosti a trpělivé péče.