Daneček, narozený v lednu 2011

Daneček se narodil s kombinovanými vadami s výrazným mentálním postižením a postižením sluchu. Dnes navštěvuje 1x v týdnu speciální základní školu. Chlapec je většinového etnika. Daneček potřebuje dohled a dopomoc ve všech úkonech. Používá alternativní způsoby komunikace, vnímá a vítá kontakt s dětmi i dospělými.

Chlapec od narození žije v ústavním zařízení, nikdo z rodiny s ním není v kontaktu. Ve speciální škole má individuální vzdělávací plán. Slyší a reaguje na svoje jméno. Jeho zdravotní stav je nyní stabilizovaný. Umí se sám zabavit, těší ho házení hračkami, má v oblibě především hračky na provázcích. Baví ho koupání, vody se nebojí. Chodí rád na procházky a navštěvuje dětská hřiště.