Aleš, narozený v červenci 2009

Aleš, narozený v červenci 2009

Chlapec je většinového etnika, narodil se s Downovým syndromem. Rodina jeho postižení nepřijala a byl krátce po narození předán do ústavního zařízení. Alešek je menšího vzrůstu, vyžaduje péči neurologa, psychiatra. Potřebuje logopedickou podporu na rozvoj řeči.

Je rád, když se někdo věnuje jen jemu, nebývá rád ve větších skupinách dětí. Vyhledává tělesný kontakt, mazlí se. Snaží se domluvit znakovou řečí. Rád poslouchá hudbu, sleduje pohádky, staví si lego, baví ho hraní s vláčky. Aleš se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu ve speciální škole.

Jeho původní rodina se s ním nestýká ani ho nijak nekontaktuje, Aleš občas pobývá v hostitelské rodině, kde se mu moc líbí.