Zajímavosti a odkazy

 

 • Poslanecká sněmovna schválila zákon, kterým se do budoucna omezí umisťování dětí ve věku do tří let do ústavních zařízení. Bude ale dostatek pěstounů? Jaká opatření by pěstounům ulehčila jejich náročnou práci? Dlouholeté zkušenosti s pěstounstvím a péčí o přijaté děti popisuje v rozhovoru pěstounka paní Lidka Boháčová, která pečovala o 3 děti jako dlouhodobá pěstounka. Nyní se paní Boháčová věnuje přechodné pěstounské péči. Paní pěstounka je přesvědčená o tom, že první krůčky by měly děti dělat do náručí maminky. Jak nový zákon může podpořit pěstouny?

 • Život dětí v náhradních rodinách očima dětí i očima odborníků nám přibližují publikace neziskové organizace Amalthea z.s. V knížce ŽIVOT V PŘÍBĚHU si můžete přečíst příběhy dětí, které vyrůstaly v náhradních rodinách. Společně o tom vypráví a shodují se v tom, že pro všechny je největším problém porozumět tomu, proč je jejich rodina „odmítla“. A že je důležité nebýt v tom sám! Nová publikace KONTAKT DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ukazuje, jak je možné o kontaktu přemýšlet a metodicky co nejlépe postupovat.

 • „Pomáhá obyčejná lidská laskavost“ říká v krátkém spotu Nadačního fondu Krok domů Dominik. Příběhy mladých lidí nás v čase propojují se současnou situací, kdy mnozí z nás prožívají obavy o zdraví své i svých blízkých. Karolína, Dominik, Michal, Olga a František nevyrůstali u svých rodičů, velkou část svého života prožili v dětském domově. I přes svoji velkou vnitřní bolest a zklamání se dokázali postavit na vlastní nohy a dnes žijí svoje životy. V poselství těchto mladých lidí můžeme vidět naději a povzbuzení: i když Nejsme superhrdinové, tak z obtížných situací v životě můžeme vyjít posílení a obohacení.

 • Jak se děti v náhradní rodině sžívají? Jak rozmanitá může být pěstounská péče? Co prožívá babička pečující o svá vnoučata, která jí byla svěřená do příbuzenské pěstounské péče? Jaké mohou být vztahy pěstounské rodiny a biologických příbuzných přijatých dětí? Jaká specifika má přechodné pěstounství? Dokumentární cyklus režisérky Olgy Špátové RODIČE NAPOŘÁD vznikl v koprodukci České televize a Nadace J&T. Šest příběhů nás zavede k pěstounským rodinám, které nabídly domov dětem se zdravotním znevýhodněním, dětem jiného etnika i sourozencům.

 • Základní potřeby všech dětí jsou stejné. Děti potřebují lásku, přijetí, jistotu a bezpečí. Jak je to s dětmi v náhradní rodinné péči? Odlišují se v něčem jejich potřeby? Odpovědi můžete najít v publikaci Pěstounství je profese, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


 • Předčasně ukončená pěstounská péče je aktuální výzkumnou zprávou organizace Lumos Česká republika. Jak často selhává pěstounská péče? Jaké jsou příčiny a rizikové faktory takového selhání? Je možné předčasnému ukončení pěstounské péče předcházet? Zpráva velmi precizně reprezentuje aktuální stav pěstounské péče v naší zemi.

 • Některé děti zažily ve své původní rodině násilí ze strany otce, matky nebo jiné blízké osoby. Zranění si pak nesou celým životem. Dobrou zkušeností v náhradní rodině je možné některá zranění zmírnit či vyléčit.  Zajímavou studii o špatném zacházení v dětství zpracovala v roce 2013 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity.

 • Tři Marušky - dokumentární film, který v roce 2019 natočila ve své pěstounské rodině Marieta Poliaková jako svou absolventskou práci na VOŠP. Nahlédněte pod pokličku života v pěstounské rodině.


 • Přechodné pěstounství je dobrým byznysem? Unikátní výzkum organizace Lumos  jasně mluví o tom, že pěstouni na přechodnou dobu mají jinou motivaci...Nejčastějším důvodem je to, že rádi pečují o děti a chtějí dělat něco smysluplného. 

 • Analýza poukazuje na zájem o přijetí dítěte do pěstounské péče po výchově vlastních dětí. Co zájemce odrazuje od pěstounství a jaké faktory ovlivňují toto rozhodování?

 • Známé osobnosti o rodině a o tom, jaké to je, někam patřit. Spoty Hledáme rodiče.cz, ve kterých na podporu pěstounství a rodiny promlouvají např. Jitka Schneiderová, Roman Zach, Martha Issová, Ańa Geislerová, David Švehlík a další.


 • Zajímavý článek o dětech v ústavech Proč je důležité, aby dítě hned na počátku svého života mělo jednoho blízkého člověka, dostatek lásky a bezpečí? Kolik nejmenších českých dětí tuto možnost ještě stále  nemá?