Zajímavosti a odkazy

 • Život dětí v náhradních rodinách očima dětí i očima odborníků nám přibližují publikace neziskové organizace Amalthea z.s. V knížce ŽIVOT V PŘÍBĚHU si můžete přečíst příběhy dětí, které vyrůstaly v náhradních rodinách. Společně o tom vypráví a shodují se v tom, že pro všechny je největším problém porozumět tomu, proč je jejich rodina „odmítla“. A že je důležité nebýt v tom sám! Nová publikace KONTAKT DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ukazuje, jak je možné o kontaktu přemýšlet a metodicky co nejlépe postupovat.

 • „Pomáhá obyčejná lidská laskavost“ říká v krátkém spotu Nadačního fondu Krok domů Dominik. Příběhy mladých lidí nás v čase propojují se současnou situací, kdy mnozí z nás prožívají obavy o zdraví své i svých blízkých. Karolína, Dominik, Michal, Olga a František nevyrůstali u svých rodičů, velkou část svého života prožili v dětském domově. I přes svoji velkou vnitřní bolest a zklamání se dokázali postavit na vlastní nohy a dnes žijí svoje životy. V poselství těchto mladých lidí můžeme vidět naději a povzbuzení: i když Nejsme superhrdinové, tak z obtížných situací v životě můžeme vyjít posílení a obohacení.

 • Jak se děti v náhradní rodině sžívají? Jak rozmanitá může být pěstounská péče? Co prožívá babička pečující o svá vnoučata, která jí byla svěřená do příbuzenské pěstounské péče? Jaké mohou být vztahy pěstounské rodiny a biologických příbuzných přijatých dětí? Jaká specifika má přechodné pěstounství? Dokumentární cyklus režisérky Olgy Špátové RODIČE NAPOŘÁD vznikl v koprodukci České televize a Nadace J&T. Šest příběhů nás zavede k pěstounským rodinám, které nabídly domov dětem se zdravotním znevýhodněním, dětem jiného etnika i sourozencům.

 • Základní potřeby všech dětí jsou stejné. Děti potřebují lásku, přijetí, jistotu a bezpečí. Jak je to s dětmi v náhradní rodinné péči? Odlišují se v něčem jejich potřeby? Odpovědi můžete najít v publikaci Pěstounství je profese, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


 • Předčasně ukončená pěstounská péče je aktuální výzkumnou zprávou organizace Lumos Česká republika. Jak často selhává pěstounská péče? Jaké jsou příčiny a rizikové faktory takového selhání? Je možné předčasnému ukončení pěstounské péče předcházet? Zpráva velmi precizně reprezentuje aktuální stav pěstounské péče v naší zemi.

 • Některé děti zažily ve své původní rodině násilí ze strany otce, matky nebo jiné blízké osoby. Zranění si pak nesou celým životem. Dobrou zkušeností v náhradní rodině je možné některá zranění zmírnit či vyléčit.  Zajímavou studii o špatném zacházení v dětství zpracovala v roce 2013 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity.

 • Tři Marušky - dokumentární film, který v roce 2019 natočila ve své pěstounské rodině Marieta Poliaková jako svou absolventskou práci na VOŠP. Nahlédněte pod pokličku života v pěstounské rodině.


 • Přechodné pěstounství je dobrým byznysem? Unikátní výzkum organizace Lumos  jasně mluví o tom, že pěstouni na přechodnou dobu mají jinou motivaci...Nejčastějším důvodem je to, že rádi pečují o děti a chtějí dělat něco smysluplného. 

 • Analýza poukazuje na zájem o přijetí dítěte do pěstounské péče po výchově vlastních dětí. Co zájemce odrazuje od pěstounství a jaké faktory ovlivňují toto rozhodování?

 • Známé osobnosti o rodině a o tom, jaké to je, někam patřit. Spoty Hledáme rodiče.cz, ve kterých na podporu pěstounství a rodiny promlouvají např. Jitka Schneiderová, Roman Zach, Martha Issová, Ańa Geislerová, David Švehlík a další.


 • Zajímavý článek o dětech v ústavech Proč je důležité, aby dítě hned na počátku svého života mělo jednoho blízkého člověka, dostatek lásky a bezpečí? Kolik nejmenších českých dětí tuto možnost ještě stále  nemá?