Fandíme pěstounství

"Fandíme pěstounství" - to je název kampaně v Jihočeském kraji, jejímž cílem je informovat širokou veřejnost a oslovit nové zájemce o pěstounskou péči.

V Jihočeském kraji je dlouhodobě nedostatek pěstounů pro děti, které mají specifické potřeby, tj. děti zdravotně znevýhodněné, sourozenecké skupiny, děti školního věku a děti jiného etnika.

Aktuálně jsou na Krajském úřadu Jihočeského kraje nahlášeny více jak dvě stovky dětí, které čekají na náhradní rodinu.

Naším cílem je proto dostat mezi širokou veřejnost co nejvíce informací o pěstounské péči a pokusit se oslovit další možné zájemce o náhradní rodinnou péči, zejména však o dlouhodobou pěstounskou péči.

Více informací k náhradní rodinné péči naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-socialnich-veci#nahradni-rodinna-pece