O nás

Pracovní skupina pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji

V rámci projektu MPSV ČR "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"  v Jihočeském kraji byla vytvořena  pracovní skupina, která spoluvytváří a realizuje akce na podporu pěstounství a náhradní rodinné péče v kraji v rámci kampaně "Fandíme pěstounství". Je složena ze zástupců orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Jihočeského kraje, obecních úřadů obce s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a ze zástupců nestátních neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí.