Dominik, narozený v červenci 2011

Dominik žije od narození v ústavní péči, oba  jeho rodiče jsou drogově závislí. Chlapec je vedený v  péči psychiatra pro autismus, potřebuje také pravidelnou logopedickou péči.

Dominik výjimečně užívá řeč, spíše intonuje, umí se vyjadřovat pouze jednoduchými slovy. Vzdělává se ve speciální škole.

S rodiči Dominik není v kontaktu. Rád si prohlíží časopisy s barevnými obrázky, rád sleduje televizi a poslouchá hudbu.