Dominik, narozený v červenci 2011

Dominik, narozený v červenci 2011

Dominik je chlapec menšinového etnika. Chlapec není od narození v péči svojí rodiny, oba rodiče jsou drogově závislí. Chlapec je v péči psychiatra pro autismus, potřebuje také pravidelnou logopedickou péči.

Dominik výjimečně užívá řeč, spíše intonuje, umí se vyjadřovat pouze jednoduchými slovy. Vzdělává se ve speciální škole.

S rodiči Dominik není v kontaktu. Rád si prohlíží časopisy s barevnými obrázky, rád sleduje televizi a poslouchá hudbu