Sourozenci Josef, narozený v říjnu 2014 a Tadeáš, narozený v únoru 2007

Tadeáš je od roku 2011 v ústavním zařízení, jeho bratr Josef je ve stejném domově od roku 2015. Chlapci jsou bratři, nemají ale stejného otce. Tadeáš navštěvuje speciální školu, komunikuje svým způsobem. Ani jednoho z chlapců nyní v domově nikdo z rodiny nenavštěvuje.

Tadeáš je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vedený v péči neurologa, potřebuje také péči psychologa a logopeda. Navštěvuje speciální školu. Mluvené řeči dobře rozumí, ale komunikuje svým způsobem; nyní dokáže cíleně používat hlásky. Je manuálně zručný, baví ho vaření. Umí o sebe pečovat, ale potřebuje stálý dohled druhé osoby. Tadeáš je rád s dětmi, dokáže se velmi citlivě chovat zvláště k mladším dětem. Tety z domova ho popisují jako radostného a milého chlapce.

Josef je pohybově nadaný, rád tancuje a zpívá. Spolu s bratrem je ve stejném domově od svého 1 roku věku. Josífek je pohodové, usměvavé dítě. Ve školce bývá někdy vzdorovitý. Je zdráv, mívá opakovaně rýmu.

Chlapci jsou nyní bez kontaktu s matkou. Ani jejich otcové je nenavštěvují.

Tadeáš i Josef potřebují stabilní prostředí s pevným a srozumitelným řádem, vřelý a citlivý přístup někoho, kdo jim nabídne jistotu a bezpečí domova.