Sourozenci Josef, narozený v říjnu 2014 a Tadeáš, narozený v únoru 2007

Josef, narozený v říjnu 2014 a Tadeáš, narozený v únoru 2007

Tadeáš je od roku 2011 v ústavním zařízení, jeho bratr Josef je ve stejném domově od roku 2015.

Chlapci jsou bratři, nemají ale stejného otce. Tadeáš je většinového etnika, Josef je poloromského etnika. Tadeáš navštěvuje speciální školu, komunikuje svým způsobem. Ani jednoho z chlapců nyní v domově nikdo z rodiny nenavštěvuje.

Tadeáš je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vedený v péči neurologa, potřebuje také péči psychologa a logopeda, trpí autismem. Navštěvuje speciální školu. Mluvené řeči dobře rozumí, ale komunikuje svým způsobem; nyní dokáže cíleně používat hlásky. Je manuálně zručný, baví ho vaření. Umí o sebe pečovat, ale potřebuje stálý dohled druhé osoby. Tadeáš je rád s dětmi, dokáže se velmi citlivě chovat zvláště k mladším dětem. Tety z domova ho popisují jako radostného a milého chlapce.

Josef je pohybově nadaný, rád tancuje a zpívá. Spolu s bratrem je ve stejném domově od svého 1 roku věku. Josífek je pohodové, usměvavé dítě. Někdy bývá vzdorovitý. Je fyzicky zdráv.

Chlapci jsou nyní bez kontaktu s matkou. Ani jejich otcové je nenavštěvují.

Tadeáš i Josef potřebují stabilní prostředí s pevným a srozumitelným řádem, vřelý a citlivý přístup někoho, kdo jim nabídne jistotu a bezpečí domova.