Patrik, narozený v březnu 2018 a Rozárka, narozená v srpnu 2019

Patrik a Rozárka jsou sourozenci ze čtyřčlenné sourozenecké skupiny. Páťa si s Rozárkou tvoří pěkný sourozenecký vztah, je však třeba na něm ještě pracovat. Rádi bychom je tedy umístili  v rámci jedné rodiny. Obě děti jsou velmi milého a líbivého vzhledu, mají světlé vlásky a tmavé oči, jsou majoritního etnika. Děti jsou nyní v přechodné pěstounské rodině a je v jejich zájmu do nejdříve zakotvit ve stabilním rodinném prostředí. Obě děti jsou bez zdravotních problémů.

Páťa je zvídavý chlapec, který dokázal udělat díky podpoře stabilního rodinného zázemí a adekvátním podnětům v přechodné rodině spoustu pokroků a rozvíjí své schopnosti a dovednosti. Je velmi obratný, živý, rád se mazlí a užívá si pozornost dospělého. Má velmi pěknou slovní zásobu, je zvídavý, zajímá se aktivně o svět kolem sebe. Někdy jsou jeho projevy náročnější, vyžaduje hodně pozornosti a je třeba ho aktivně vést k rozvoji dalších schopností a kompetencí, je u něj patrná určitá porucha vazby. Je dobrý jedlík, spí také velmi dobře.

Rozárka má oproti bratrovi více specifických potřeb a projevů, její vývoj je v důsledku zanedbání z rodiny nerovnoměrný. Její mentální věk je nyní stanoven na 14 měsíců, jsou u ní vidět pokroky sice pomalé, ale zřejmé. Nemluví, začíná však používat určité slabiky a zvuky k vyjádření svých přání a potřeb. Domníváme se, že se stabilním a podnětným rodinným prostředím by mohlo dojít k rozvoji dovedností a schopností Rozárky v některých oblastech (např. sebeobslužných, emočních), je však třeba počítat s určitými specifiky souvisejícími s jejím vývojem a volit takové prostředí, které nebude výkonově nastavené, bude laskavé a trpělivě ji provede jejím dalším vývojem, dodá potřebné stimuly. Předpokládáme, že Rozárka bude potřebovat ke svému vývoji pomoc specialistů (psycholog, logoped, případně služby rané péče).

Hledáme trpělivé a laskavé pěstouny pro Patrika i  Rozárku, ale je možná i situace, že by děti vyrůstaly ve dvou pěstounských rodinách a rodiny by byly ochotné udržovat mezi dětmi občasný kontakt.