Alenka, narozená v květnu 2019

Alenka se narodila předčasně. Její zdravotní stav vyžaduje hodně péče.

Z důvodu předčasného narození pobývala Alenka zpočátku v nemocnicích. Krátce o ní pečovala matka s partnerem, ale jejich péče nebyla dobrá. Alenka je tedy od svého 3 měsíce umístěná v zařízení pro děti. Zde ji matka, přítel a babička zpočátku často navštěvovali. Nyní se jen telefonicky zeptají, jak se Alence daří, ale nenavštěvují ji.

Alenka se jen občas usmívá, nedožaduje se společnosti jiných lidí.  Ráda a vytrvale se dokáže věnovat jedné hračce nebo činnosti, která upoutá její pozornost. Takto je spokojená a ostatnímu dění kolem sebe pak nevěnuje pozornost. Stoupne si v postýlce, začíná ji i obcházet. Umí „paci, paci“ a občas řekne nějakou slabiku.

Holčička potřebuje péči neurologa, cvičí Vojtovu metodu. Je také v péči očního a plicního lékaře.

Pro Alenku hledáme pěstouny, kteří by jí dali klidný domov a zázemí. Péče o holčičku klade na pěstouny určité nároky ohledně zdravotní péče a spolupráce s odborníky, kteří se snaží podpořit co nejlépe vývoj a prospívání holčičky.