Sourozenci Oskar, narozený v březnu 2014 a Jirka, narozený v lednu 2016

Oskar, narozený v březnu 2014, Jirka, narozený v lednu 2016

Chlapci jsou většinového etnika. Rodiče ani širší rodina chlapcům nedokázali zajistit vstřícné a pevné zázemí domova, podpora rodiny se také dlouhodobě nedařila. Od listopadu 2019 jsou chlapci společně v zařízení.

Oskar je drobný chlapec. Při příchodu do zařízení mluvil nesrozumitelně, nyní se už lépe dorozumívá s ostatními dětmi i s dospělými. Rád kreslí, rád si hraje. Těší ho, když se mu někdo z dospělých věnuje a má jeho pozornost. Zajímají ho pohádky. Někdy bývá citově rozladěný, mívá neshody s jinými dětmi. Oskar potřebuje péči logopeda, speciálního pedagoga a psychiatra.

Jirka měl při příchodu do zařízení také málo rozvinutou slovní zásobu a nesrozumitelnou výslovnost. V zařízení ho baví malování, stříhání a lepení obrázků. Rád skládá lego. Baví ho také výtvarné a zábavné hry, rád zpívá a dobře si pamatuje texty písniček a básniček, hezky tancuje, hraje fotbal. Někdy přebíhá mezi činnostmi a potřebuje být v kolektivu dětí dominantní. Jirka je veselý a vnímavý chlapec. Potřebuje péči logopeda a psychologa.

Matka děti navštěvuje sporadicky, spíše do zařízení telefonuje.

Pro oba chlapce hledáme pěstouny, kteří by jim nabídli pevné zázemí v milující rodině. Oba chlapci potřebují prožívat bezpečné vztahy a mít domov, ve kterém se budou moci rozvíjet a zažívat přijetí blízkými lidmi. Zároveň jsou pro výchovu chlapců důležitá pevná a srozumitelně nastavená pravidla, která se učí přijímat a respektovat. Vítané jsou výchovné zkušenosti pěstounů. Pěstouni budou v péči o chlapce podporováni také odborníky. Potřebná bude i nadále odborná péče logopeda, psychologa a psychiatra.