Tadeášek, narozený v červnu 2020

Tadeášek je milý chlapeček částečně minoritního etnika. Byl odebrán i se svým bráškou z rodiny kvůli strádání a zanedbání péče. O staršího brášku projevila zájem babička a bude jí brzy svěřen do péče. O mladšího Tadeáška širší rodina pečovat již nezvládne. Matka bojuje se závislostí na návykových látkách a babička dvě děti do péče přijmout nechce. Tadeášek je líbivý chlapeček, je ve vývoji opožděný, mentálně zaostává. Potřeboval by individuální péči, rodinu, která by ho rozvíjela. Hledáme pro něj milující náruč tolerantních pěstounů.