Sourozenci Anton, nar. v lednu 2016, Stáňa, nar. v lednu 2017 a Eman, nar. v říjnu 2018

Chlapci jsou bráškové menšinového etnika. V rodině chlapce zanedbávali a fyzicky trestali, otec má psychiatrickou diagnózu a je uživatelem alkoholu, děti trestal tak, že bylo potřeba i lékařského ošetření. Proti otci je vedeno trestní stíhání. Matka dětí je simplexní a také byla obětí násilí svého partnera.

Chlapci byli odebráni z rodiny a svěřeni do pěstounské péče na přechodnou dobu. Pěstounka však péči o všechny tři děti nezvládla, chlapci byli výchovně velmi nároční. Nyní jsou umístěni v zařízení.

Chlapci potřebují prožívat bezpečné vztahy a mít domov, ve kterém se budou moci rozvíjet a zažívat přijetí blízkými lidmi. Zároveň jsou pro výchovu chlapců důležitá pevná a srozumitelně nastavená pravidla, která se učí přijímat a respektovat. Vítané jsou výchovné zkušenosti pěstounů. Pěstouni by měli být laskaví, trpěliví a důslední ve výchově.