Sourozenci Anton, nar. v lednu 2016, Stáňa, nar. v lednu 2017 a Eman, nar. v říjnu 2018

Chlapci jsou romského etnika. V rodině chlapce zanedbávali a fyzicky trestali, otec má psychiatrickou diagnózu a je uživatelem alkoholu, děti trestal tak, že bylo potřeba i lékařského ošetření. Proti otci je vedeno trestní stíhání. Matka dětí je simplexní a také byla obětí násilí svého partnera.

Chlapci byli odebráni z rodiny a svěřeni do pěstounské péče na přechodnou dobu. Pěstounka však péči o všechny tři děti nezvládla, chlapci byli výchovně velmi nároční. Nyní jsou umístěni v zařízení. Pěstouni by měli být laskaví, trpěliví a důslední ve výchově.