Sourozenci Míša, narozená v červenci 2013; dvojčata Liduška a Lenička, narozené v říjnu 2014; Milan, narozený v září 2017; Mirek narozený v dubnu 2008

Sourozenci Míša, narozená v červenci 2013; dvojčata Liduška a Lenička, narozené v říjnu 2014; Milan, narozený v září 2017; Mirek narozený v dubnu 2008

Rodiče se dlouhodobě o děti nedokázali dobře postarat. Matka i otec zanedbávali lékařskou péči, kterou děti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují trvale. Děti neměly dostatek kvalitní stravy, růstově i váhově neprospívaly, žily ve výrazně nevyhovujících hygienických podmínkách. Děti jsou většinového etnika.

Sourozenci Míša, Liduška a Lenička i Milan jsou ve stejném zařízení. Děti mají vzhledem ke svému zdravotnímu stavu specifické potřeby. V zařízení postupně dochází k mírnému zlepšování dovedností dětí, zlepšují se také jejich komunikační dovednosti.

Míša komunikuje jen prostřednictvím zvuků, rozlišuje jednoduchá slova. Někdy už porozumí pravidlům hry, hezky maluje, umí už se sama najíst. Holčičce prospívá pravidelná péče psychologa a logopeda.

Liduška si nerada hraje v kolektivu dětí, bývá často plačtivá. Vyslovuje jednoduchá slova, která ale nejsou rozumět. Potřebuje péči logopeda a psychologa.

Lenička už se sama umí najíst, má snahu se zapojovat do her, ale neumí si hračkami hrát. Komunikuje nesrozumitelně, na slova reaguje jen občas. Není ráda v kolektivu více dětí. Potřebuje péči psychologa, logopeda

Míša i Liduška s Leničkou navštěvují speciální školu. Mezi Míšou a dvojčaty je pěkný vztah. Otec od rodiny odešel a v současné době není s dětmi v kontaktu a nezajímá se o ně. Matka má k dětem silné citové pouto, děti v zařízení navštěvuje.

Milan potřebuje více času, než si na někoho nového zvykne, je ostýchavý a nejistý. Milan rozumí vyslovenému slovu, ale sám nekomunikuje. Jeho zdravotní stav vyžaduje také sledování neurologem a hematologem.

V zařízení postupně dochází ke zlepšování prospívání dětí. Je obtížné říci, do jaké míry je vývoj dětí a jejich chování omezeno zdravotním stavem a do jaké míry zanedbáním potřebné péče v jejich raném dětství.

Mirek žije v jiném zařízení než jeho mladší sourozenci. Zde si našel kamarády, ve škole se mu líbí. Jeho otec s ním je v kontaktu.

Pro děti hledáme pěstouny, kteří budou mít respektující přístup k dětem a výraznou míru tolerance k jejich individuálním zvláštnostem. Vítaný je přístup pěstounů s výraznou mírou trpělivosti, kdy na děti nejsou kladené výkonové nároky. Děti potřebují laskavou výchovu, srozumitelné hranice a velkou míru podpory v rozvoji všech základních praktických dovedností.