Sourozenci Tadeáš, narozený v říjnu 2012 a Jaromír, narozený v lednu 2015

sourozenci Tadeáš, narozený v říjnu 2012 a Jaromír, narozený v lednu 2015

Chlapci jsou od srpna 2019 v dětském domově. Matka od rodiny odešla a otec je ve vězení. Péči o chlapce převzali na určitý čas příbuzní. Nyní jsou oba chlapci v dětském domově a rodiče s nimi nejsou v kontaktu. Mladší chlapec dobře navazuje kontakt s dětmi i s dospělými. Druhý rád jezdí na kole. V chování je bezprostřední, má časté výkyvy nálad. Ve škole mívá konflikty s ostatními dětmi. Obě děti začínají inklinovat k problémovému chování. Děti jsou většinového etnika.

Pro chlapce hledáme pěstouny, kteří budou připraveni intenzivně spolupracovat s odborníky – psychologem, pedopsychiatrem na zmírnění dopadu náročných životních událostí, které oba chlapci prožili.

Pro chlapce hledáme pěstouny, kteří jim dokážou nabídnout laskavý domov se zachováním vřelého a přijímajícího přístupu, zároveň jim dokážou nastavit bezpečné pevné hranice. Tadeáš i Jaromír potřebují především citovou podporu a usměrňování ve výchově.