Sourozenci Tadeáš, narozený v říjnu 2012 a Jaromír, narozený v lednu 2015

sourozenci Tadeáš, narozený v říjnu 2012 a Jaromír, narozený v lednu 2015

Chlapci jsou od srpna 2019 v dětském domově.  Zpočátku žili s rodiči, staral se o ně především otec a krátce pak také teta. Chlapci nezažívali vstřícné vztahy v rodině, prožili mnoho změn a nejistot.  

Tadeáš ještě dnes trpí poruchami spánku, navštěvuje základní školu. Chlapec je medikován u psychiatra, potřebuje také péči psychologa. Mívá často změny nálad a někdy také bývá konfliktní ve vztahu s ostatními dětmi i dospělými. Tadeáš dobře jí, je hodně aktivní. Moc rád jezdí na kole.

Jaromír potřebuje logopedickou, psychologickou a psychiatrickou péči. Chlapec je rád středem pozornosti. Baví ho ruční práce a je v těchto činnostech dobrý. Vyniká v kreslení a modelování. Umí dobře navazovat kontakty s lidmi, je upovídaný a bystrý.

Sourozenci jsou zdraví, nestonají. Oba chlapci mají často výrazné vzdorovité chování, potřebují mít věci pod svojí kontrolou. Nezažili v dětství důvěrné vztahy s blízkými lidmi, naučili se lidem spíše nedůvěřovat. Jaromír často mluví a komunikuje s ostatními za sebe i za svého bratra.

Pro chlapce hledáme pěstouny, kteří jim dokážou nabídnout laskavý domov se zachováním vřelého a přijímajícího přístupu, zároveň jim dokážou nastavit bezpečné pevné hranice. Tadeáš i Jaromír potřebují především citovou podporu a usměrňování ve výchově.