Sourozenci Ela, nar. v květnu 2018, Teo, nar. v březnu 2020, Anna, nar. v květnu 2021 a Adélka, nar. v dubnu 2022

Hledáme pěstouny pro sourozeneckou skupinku dětí, o které se jejich biologická rodina nedokáže postarat. Děti jsou zdravé, velmi pohledné a šikovné, jsou menšinového etnika.

Pomoc rodině řešily sociální pracovnice již hodně let. Dlouhodobě byla v rodině shledána nedostatečná péče o děti. Matka má celkem devět dětí (poslední je novorozenec). Jedno dítě je svěřeno do péče babičky. Pro významné zanedbávání a fyzické trestání byly starší tři děti odebrány a svěřeny do zařízení, nad dalšími dětmi v rodině byl stanoven soudní dohled. Matka se s dětmi často stěhovala po ubytovnách a azylových domech a střídala partnery. Je dlouhodobě odkázaná na potravinovou pomoc, neumí hospodařit a její finanční gramotnost je slabá. Děti vyrůstaly v nepodnětném prostředí, byly výrazně zanedbané a fyzicky trestané. Na matce bylo ze strany partnerů opakovaně pácháno domácí násilí. Otec dětí byl ve vězení, nějaký čas pobýval na svobodě u matky dětí a nyní je opět ve výkonu trestu. Děti byly umístěny do ZDVOP a přes počáteční výchovné a hygienické obtíže se postupně adaptovaly a jsou moc šikovné. Matka občas projeví o děti zájem, podmínky pro péči však si neupravila. Pěstouni by měli být laskaví, trpěliví a důslední ve výchově.

Pokud by se pro děti nenašla jedna rodina pro všechny společně, je možné přemýšlet o rozdělení sourozenců do dvou pěstounských rodin, které by byly spolu v kontaktu a děti by tak neztratily mezi sebou sourozenecké vazby.