Martin, nar. srpen 2014, Lada, nar. prosinec 2016 a Prokop, nar. duben 2018

Děti jsou zdravé a šikovné, jejich psychomotorický vývoj je v normě, potřebují logopedickou péči. Jsou majoritního etnika. Matka dětí nebyla dlouhodobě schopna zajistit péči o děti, má minimální pracovní a hygienické návyky, selhává v rodičovských kompetencích. I dvě další její starší děti jsou umístěné v DD. Péče o mladší děti byla v rodině značně zanedbaná. Lékařská péče o děti byla taktéž nedostatečná. Matka má sklony k užívání alkoholu. Ani jeden z rodičů není schopen zajistit péči o děti. Občas si děti berou na propustku řádové sestry.

Pro děti hledáme rodinu společně, protože se mají velmi rády a nemohou být rozděleny, trpěly by tím.