Martin, nar. srpen 2014, Lada, nar. prosinec 2016 a Prokop, nar. duben 2018

Děti jsou zdravé a šikovné, jejich psychomotorický vývoj je v normě, potřebují logopedickou péči. Jsou majoritního etnika. Matka dětí nebyla dlouhodobě schopna zajistit péči o děti, má minimální pracovní a hygienické návyky, selhává v rodičovských kompetencích. Dvě její starší děti jsou umístěné v DD. Péče o mladší děti byla v rodině značně zanedbaná. Lékařská péče o děti byla taktéž nedostatečná. Situace vygradovala v únoru 2022, kdy děti zůstaly samy bez dohledu dospělé osoby doma. Matka odjela na víkend pryč a přítel matky nechal děti samotné doma a odešel do práce. Opuštěné děti nalezla řádová sestra z neziskové organizace, která s rodinou dlouhodobě spolupracuje. Sestra zajistila dětem potřebnou péči a ihned kontaktovala OSPOD. Matka dětí žije aktuálně u přítele, dům je neudržovaný, v domácnosti je nízká hygienická úroveň, zašlá špína na podlaze, nábytku i zdech, okolí je poházené odpadky. Matka má sklony k užívání alkoholu.

Ani jeden z rodičů není schopen zajistit péči o děti. Občas si děti berou na propustku řádové sestry.  V březnu 2022 proběhla případová konference, na které bylo vyhodnoceno, že se děti nemohou rozdělit ani za účelem pěstounské péče, protože mají spolu silné sourozenecké vazby.