Dvojčata Mates a Tonda, nar. v listopadu 2021

O líbivá dvojčata většinového etnika, která jsou nyní umístěná v zařízení, se starala v rámci možností jejich matka, která s dětmi žila u své matky. Babička je odkázána po úrazu na invalidní vozík. Mezi ženami probíhaly časté konflikty, matka se s chlapci proto odstěhovala do azylového domu, odkud byla po čase pro své nepřizpůsobivé chování vystěhována. Zhruba v roce věku dvojčat nastoupila matka s dětmi na sociální rehabilitaci do dětského centra, ze které od dětí odešla, dále pak byla za páchání trestné činnosti zadržena a nastoupila do vězení. Matka má ještě dalšího syna, o kterého neprojevuje žádný zájem a který žije se svým otcem. Dvojčata v zařízení navštěvuje babička, ale pečovat nastálo o ně nezvládne.

Oba chlapci jsou jako dvojčata o něco předčasně narození a také díky nepodnětnému prostředí, ve kterém vyrůstali, jsou zatím ve vývoji trochu opožděnější. V zařízení, kde jsou umístěni, dělají však velké pokroky. V láskyplné pěstounské rodině při individuální péči by prospívali ještě výrazněji. Kluci jsou na sebe velmi citově navázaní. Hledáme pro ně tolerantní pěstouny, kteří by jim nabídli domov.