Beseda na téma Potřeba citového pouta v Městské knihovně v Kaplici 22. 10. 2019

Beseda

Zásadní součástí našich životů je potřeba mít blízké vztahy s druhými lidmi. První nejdůležitější osobou v životě dítěte bývá matka. Děti, které neměly v prvních měsících a letech svého života možnost vytvořit si ke svým rodičům blízké a bezpečné citové pouto se cítí být špatné.

Porucha citového pouta se často objevuje u dětí v adoptivních a pěstounských rodinách. Právě v těchto rodinách se může začít porušená citová vazba dětí léčit.

Tímto zveme všechny, kteří mají o uvedenou problematiku zájem.

KDE: Městská knihovna v Kaplici

KDY: 22. 10. 2019

ČAS: 14:00 - 17:00 hod.

Besedy se zúčastní Mgr. et Mgr. Erika Jarošová, pracovnice Centra podpory pěstounských rodin Prevent v Českých Budějovicích, která se mimo jiné uvedené problematice věnuje.

Rovněž zde bude k dispozici Mgr. Jana Bendová a Bc. Kristýna Maršíčková, pracovnice OSPOD Městského úřadu v Kaplici, které Vám případě zájmu zodpoví dotazy, týkající se problematiky náhradní rodinné výchovy.