Dvojčata, Jan a Ota, nar. v srpnu 2014

Chlapci jsou většinového etnika. Rodiče ani širší rodina chlapcům nedokázali zajistit laskavé a bezpečné zázemí domova. Matka děti nechávala často v péči pochybných příbuzných a známých, děti měly mnoho neomluvených hodin ve škole a byly zanedbané.

Chlapci byli odebráni z rodiny v prosinci 2021 a byli svěřeni do zařízení, kde se dobře adaptovali. Jsou velmi šikovní ve škole. Vyhledáváme pro ně rodinu ideálně v Praze a širším okolí, protože s dětmi udržuje kontakt strýc a babička, kteří bydlí v této lokalitě. Rodiče zájem o děti nejeví.

Pro chlapce hledáme pěstouny, kteří by jim nabídli pevné zázemí v milující rodině. Oba chlapci potřebují lásku a výchovné vedení.