Milan, narozený v červenci 2005

Milan, narozený v červenci 2005    

Milan žil v zařízení spolu se svými dvěma sourozenci. Jejich rodiče ani nikdo z širší rodiny doposud nedokázali dětem zajistit bezpečný a vlídný domov. Od roku 2014 byly všechny tři děti v pěstounské péči „tety“, která původně v tomto zařízení pracovala. Náhlé úmrtí pěstounky ale přerušilo stabilní a pozitivní prostředí, které děti v její rodině našly.

Nejmladší ze sourozenců je teď v náhradní rodinné péči. Nejstarší je v zařízení, které dokáže dlouhodobě zajišťovat speciální potřeby dítěte vzhledem k jeho postižení. Sourozenci spolu komunikují prostřednictvím sociálních sítí, jsou na sobě citově vázaní a mají se rádi.

Milan je chlapec většinového etnika. Byl velmi úspěšný v přijímacích zkouškách na střední školu, nyní
je šikovným studentem. Je citlivý, mírný v chování. Ve spolupráci s psychologem a psychiatrickou medikací současné situaci rozumí, vnímá její složitost a možnosti do budoucna. Říká, že by rád žil v nějaké rodině.

Pro Milana hledáme trpělivé a klidné pěstouny, kteří ho podpoří na cestě k dospělosti a samostatnosti. Předpokládá se, že chlapec bude dál v blízkém kontaktu se svými sourozenci a bude pokračovat ve studiu střední školy.