Ilona, narozená v dubnu 2006

Ilona je dívka menšinového etnika.  Žila v rodině, kde ale citově strádala. Nyní je v dětském domově a ráda by žila v pěstounské rodině. Je fyzicky zdravá, potřebuje podporu psychologa a psychiatra.

Náročné okolnosti v jejím životě si vyžádali nutnou psychiatrickou péči v zařízení. Dále od srpna 2019 žije Ilona v dětském domově. Matku téměř nenavštěvuje a se svojí biologickou rodinou je v kontaktu převážně prostřednictvím sociálních sítí. Vztahy v rodině jsou kolísavé, mnohdy konfliktní. Ilonka má poměrně dobré výsledky ve škole, baví ji matematika. Je šikovná ve výtvarných činnostech, ráda poslouchá hudbu, baví ji pečení a vaření. Je pečlivá, umí udržovat ve svých věcech pořádek. Ilonka nezažila ve své rodině jistotu a bezpečné blízké vztahy, což jí i nyní ovlivňuje v jejím chování. Někdy se vymezuje vůči ostatním vrstevníkům i dospělým.

Vyjádřila se tak, že by chtěla žít v pěstounské rodině. Pro Ilonku hledáme pěstouny, kteří jsou zkušenými vychovateli a zároveň umí laskavě nastavit hranice v chování a jednání. Jasné a srozumitelné hranice Ilonce pomáhají k dobré orientaci v životě a při řešení konfliktních situací. Nutná je zde spolupráce s psychologem a psychiatrem.

Ilonce vyhovuje a prospívá klidné prostředí a individuální péče.