Sourozenci Věrka, narozená v červnu 2015 a Tomáš, narozený v lednu 2014

Děti jsou poloromského etnika. Sourozenci žili s rodiči, ale vzhledem k vážným nedostatkům v péči rodičů byly obě děti na začátku roku 2019 umístěné do zařízení. Rodiče projevili snahu o jejich návrat, ten ale trval jen 2 měsíce, děti jsou opět v dětském domově. Rodiče i babičky děti v zařízení navštěvují. Občas u nich děti pobývají např. na prázdniny.

Tomášek bývá někdy vzdorovitý, v kolektivu dětí se rád prosazuje. Je v péči očního lékaře. V zařízení navštěvuje logopedickou třídu mateřské školky. Tomášek potřebuje rozvíjet řečový projev. Chlapec se rád mazlí, rád si prohlíží knížky. Vůči sestře je přátelský a ochranitelský. Prospívá mu péče psychologa.

Věrka je mezi dětmi v zařízení oblíbená, je přátelská. Holčička dovede respektovat nastavená pravidla. Občas bývá při zaměření se na nějakou činnost neklidná.

Mezi dětmi je pěkný sourozenecký vztah. Obě děti si přejí udržovat kontakt se svojí původní rodinou.

Pro děti hledáme pěstouny, kteří jim nabídnou bezpečný a vlídný domov a zároveň budou respektovat a podporovat jejich vztah s rodiči a dalšími příbuznými. Obě děti potřebují podporu v rozvoji slovní zásoby a v přípravě na školní vzdělávání.