Sourozenci Táňa, narozená v září 2011 a Marek, narozený v červnu 2015

sourozenci Táňa, narozená v září 2011 a Marek, narozený v červnu 2015 

Táňa a Marek žijí společně od léta 2018 v ústavním zařízení. Rodiče se dětem nevěnovali, ve větší míře pili alkohol, vznikali mezi nimi časté konflikty, děti byly často doma samotné. Sourozenci jsou poloromského etnika, mají tmavou pleť, tmavé oči a vlasy. Netrpí žádným vážným onemocněním, jsou zdraví, oba jsou v intenzivní péči zubního lékaře.

Matka dětí je od léta 2021 propuštěna z vězení. Otec má opět snahu o děti pečovat, vytváří pro ně domov a nyní se o ně více zajímá. Převzetí dětí do dlouhodobé péče rodičů však zatím není možné.

Táňa nyní chodí do základní školy, prospívá nerovnoměrně. Je spíše tichá, mezi dětmi je oblíbená, bývá méně komunikativní, je pečlivá a snaživá. Potřebuje slyšet pochvalu a povzbuzení, pak získává větší jistou a cítí se lépe. O svého mladšího bratra se vždy snažila dobře pečovat, často přebírala starost o bratra za nefungující matku. 

Marek je po malém zákroku na srdci sledován kardiologem, jinak je zdráv.  Marek je rád středem pozornosti, je pozitivně laděný, ochotně spolupracuje při hře, někdy nerad respektuje pokyny a pravidla. Je to energický chlapec, někdy neklidný. Má rád sladkosti.