David, narozený v lednu 2008

David vyrůstal v rodině bez dobrých vztahů. Jeho nejbližší se mu nevěnovali tak, jak by ve svém dětství  potřeboval.  V rodině se nesetkával s laskavou péčí, ohleduplností a srozumitelnými pravidly. Chlapec je fyzicky zdráv, většinového etnika.

Rodiče Davidovi nedokázali zajistit bezpečné a vlídné prostředí. Matka pila ve větší míře alkohol, často se stěhovali; otec byl trestně stíhán. Chlapec je vedený v péči psychiatra. Opakovaně byl hospitalizován pro nezvladatelné chování, sníženou sebekontrolu s projevy agresivity. Pokud je v klidu, má nadhled a snahu dobře komunikovat. Baví ho sport, zvláště parkur a florbal.

David občas navštěvuje svého otce, bývá také v kontaktu s matkou. Potřebuje zažívat přijetí, jasně a pevně nastavené srozumitelné hranice. V takovém prostředí se David dobře orientuje. Chlapec potřebuje laskavou a přitom důslednou výchovu.