Jak se stát pěstounem ... dozvíte se v sobotu 4.12.2021 v NC Géčko České Budějovice

Fandíme pěstounství

Máte zájem dozvědět se více? Přijďte a zeptejte se nás! Krajský úřad Jihočeského kraje, pracoviště náhradní rodinné péče pořádá akci za účelem seznámení veřejnosti s možnostmi, jak se stát pěstounem a se specifiky této formy náhradní rodinné péče.

Víte, že v našem kraji v ústavních zařízeních žije téměř 300 dětí? … že náhradní rodinu hledáme zejména pro sourozenecké skupiny, děti školního věku, jiného etnika a děti s handicapem? … Krajský úřad Jihočeského kraje, pracoviště náhradní rodinné péče pořádá Dny otevřených dveří pro zájemce o náhradní rodinnou péči? … kdo se může stát náhradním rodičem? … jak probíhá zprostředkování náhradní rodinné péče?  … ? … ? … ?

Pokud jste si odpověděli NE (ale i ANO), přijďte dne 4. prosince 2021 do NC Géčko České Budějovice v době od 10:00 hod. do 15:00 hod., kde se dozvíte nejen odpovědi na tyto otázky, ale další užitečné informace k náhradní rodinné péči.

Na setkání s Vámi se těší pracovnice náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje